RU | EN

Veiktie pētījumi, būdami saistīti ar mikroekonomiskiem un makroekonomiskiem procesiem Latvijā, kā arī ar pārrobežu ekonomiskajiem procesiem ES, ir pavēruši iespēju gūt, uzkrāt, saglabāt un tālāk attīstīt plaša spektra pieredzi.

Institūta galvenie pētījumu virzieni:

 • investīciju piesaistes mehānismi. Uzņēmējdarbības vides atšķirību mazināšana investīciju piesaistei un uzņēmējdarbības attīstība,
 • uzņēmējdarbības aktuālās problēmas Latvijā: konkurētspējas palielināšana,
 • sociālā uzņēmējdarbība,
 • funkciju nodošanas iespējas no valsts uz privāto / nevalstisko sektoru,
 • nodokļu ietekme uz tautsaimniecības attīstību,
 • makroekonomikas jautājumi, valsts tautsaimniecības attīstības pētījumi: valsts pārvaldes funkcionēšanas un nodokļu sistēma; reģionālā, administratīvi teritoriālā un valsts pārvaldes reforma Latvijā, ekonomiskās teorijas aktuālās problēmas globalizācijas apstākļos, saimnieciskās uzskaites, finanšu un kontroles metodoloģija un organizācija,
 • energoefektivitātes palielināšana dažādos ražošanas procesos,
 • uzņēmumu vadības efektivitātes palielināšana, izmantojot modernās vadības tehnoloģijas
 • reģionālās attīstības sociāli ekonomiskā problemātika: pašvaldību darbība un sadarbība, mazpilsētas,
 • demogrāfiskās problēmas: cilvēkresursu migrācija, dzimtes problemātika, dzimumu līdztiesība,
 • cilvēka ekonomiskā potenciāla noteikšana,
 • lauksaimniecības, vides ekonomika,
 • darba vide, bioekonomika,
 • zināšanu ekonomika, cilvēkresursu attīstība, integrācijas problēmas.

 

Latvijas Zinātnes Akadēmijas Ekonomikas institūta pedējos gados veiktie pētījumi: skatīt šeit

Mājas lapu izstrāde Maksa.lv © 2018