RU | EN


Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts ir dibināts 1946. gadā. Sākotnēji, līdz 1958. gada maijam Institūts atradās Smilšu ielā 1, pēc tam pārcēlās uz Latvijas Zinātņu akadēmijas Augstceltni, toreizējā Turgeņeva ielā 19, kas 1996. gadā ieguva nosaukumu Akadēmijas
laukums 1.

Institūts tika izveidots ar mērķi pētīt aktuālas tautsaimniecības attīstības un citas sociāli ekonomiskās problēmas.
Institūtam pakāpeniski veidojoties, tā darbinieku skaits padomju laikā pieauga no dažiem desmitiem līdz pāri pusotram simtam. Galvenie zinātniski pētnieciskie virzieni bija: politiskā ekonomika, tautsaimniecības attīstības kompleksās programmas, rūpniecības ekonomika, lauksaimniecības ekonomika, demogrāfija, ražošanas spēku attīstība un izvietojums tautsaimniecībā, rūpniecības un lauksaimniecības attīstības problēmas, agrāri rūpnieciskais komplekss, transports u.c.


Par jaunu laika periodu Ekonomikas institūta darbībā uzskatāms 1999. gads. Šajā gadā zinātnieki pieņēma lēmumu par valsts institūta pārveidošanu valsts un privātā īpašuma formā, apvienojot to ar pašu zinātnieku dibinātu privātu institūtu ar līdzīgu nosaukumu – Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts. Paplašinājās un mainījās arī pētījumu loks. Paralēli līdzšinējām tēmām sāka attīstīties tādi pētījumu virzieni, kā reģionālā attīstība, ekonomiskā izaugsme, zināšanu ekonomika u.cRaksturīga iezīme Institūta darbībā ir tāda, ka, neskatoties uz lielām un mazām pārmaiņām, darbs Institūtā nekad nav ticis pārtraukts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Mājas lapu izstrāde Maksa.lv © 2018