RU | EN

Institūta vadītāji

 

 

2014–pašlaik
 

Ņina Linde – uzņēmēja, pedagoģijas zinātņu doktore (2003), asociētā profesore (2007).

Zinātnisko pētījumu virzieni: biznesa ekonomika, reģionālā ekonomika, sociālā uzņēmējdarbība.  

 

                                    

2009–2014
 

Helma Jirgena – ekonomiste, ekonomisko zinātņu doktore (2008), asociētā profesore (2012).

Zinātnisko pētījumu virzieni: reģionālā ekonomika, lauksaimniecības ekonomika, uzņēmējdarbība.

 

1993–2009
 

Raita Karnīte – ekonomiste, ekonomisko zinātņu kandidāte (1987), ekonomisko zinātņu doktore (nostrifikācija 1992), LZA īstenā locekle (2006).

Zinātnisko pētījumu virzieni: ekonomika, tautsaimniecības attīstības problēmas.

 

1990–1992
 

Jānis Janovs – ekonomists, ekonomisko zinātņu kandidāts (1968), ekonomisko zinātņu doktors (nostrifikācija 1992), LZA korespondētājloceklis (1992). Zinātnisko pētījumu virzieni: tautsaimniecības attīstības ekonomiskās problēmas, ražošanas spēku izvietojums.

 

 

1974–1989
 

Imants Kirtovskis – ekonomists, ekonomisko zinātņu doktors (1978), profesors (1980), LZA korespondētājloceklis (1987).

Zinātnisko pētījumu virzieni: ekonomisko zinātņu vēsture un sociālisma politiskā ekonomika.

 

1960–1974
 

Jānis Turčins –ekonomists, ekonomisko zinātņu doktors (1971), Latvijas PSR ZA korespondētājloceklis (1960).

Zinātnisko pētījumu virzieni: kapitālisma un sociālisma politiskās ekonomikas problēmas.

 

1960
 

Andrejs Sumins– ekonomists, ekonomisko zinātņu kandidāts (1955), docents (1956).

Zinātnisko pētījumu virziens: tautsaimniecības plānošana.

 

 

1958–1960
 

Pauls Dzērve – ekonomists, ekonomisko zinātņu kandidāts (1953), docents (1956), Latvijas PSR ZA korespondētājloceklis (1958, zinātniskais nosaukums atņemts 1960, atjaunots pēc nāves 1989).

Zinātnisko pētījumu virzieni: tautsaimniecības vēsture, ekonomiskā doma.

 

 

1952–1952 un 1957
 

Fricis Deglavs – ekonomists, docents (1949), Latvijas PSR ZA īstenais loceklis (1951), Latvijas PSR ZA viceprezidents (1951).

Zinātnisko pētījumu virziens: sociālisma celtniecības ekonomiskie jautājumi.

 

1947–1952
 

Nikolajs Kovaļevskis – ekonomists, ekonomisko zinātņu doktors (1945), profesors (1946), Latvijas PSR ZA īstenais loceklis (1951).

Zinātnisko pētījumu virzieni: ražošanas spēku izvietojuma problēmas un tautsaimniecības perspektīvā plānošana.

 

1946–1947 un 1952–1957
 

Jānis Bumbiers – ekonomists, ekonomisko zinātņu kandidāts (1935), Latvijas PSR ZA korespondētājloceklis (1946).

Zinātnisko pētījumu virziens: agrārā ekonomika.

  

 

Mājas lapu izstrāde Maksa.lv © 2018