RU | EN

Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts (Institūts) ir reģistrēts 2006. gada 23. janvārī LR Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūtu reģistrā kā zinātniski pētniecisks institūts. Institūta darbība un aktivitātes ir orientētas uz Latvijai nozīmīgu tautsaimniecisku problēmu izpēti, meklējot un radot inovatīvus un zinātniski pamatotus risinājumus.

Šobrīd Institūts ir Latvijā viens no vadošajiem tautsaimniecības pētniecības centriem ar plašām sadarbības saitēm Eiropā un citās pasaules valstīs, kas spēj sniegt uz pētījumiem balstītu kompetentu viedokli par notiekošajiem procesiem Latvijas, Baltijas un Eiropas tautsaimniecībā, kā arī iezīmēt nākotnes virzību. 

Institūta misija ir veicināt Latvijas tautsaimniecības attīstību reģionos un valstī kopumā, sniedzot uz pētījumiem balstītus, kompetentus vērtējumus un viedokļus par notiekošajiem procesiem Latvijas, Baltijas un Eiropas tautsaimniecībā, kā arī ieteikumus par tautsaimniecības attīstības iespējām.

 

                       

Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts ir stabila, neatkarīga zinātniskā organizācija, kas:

  • uzkrāj un analizē informāciju par tautsaimniecībai aktuāliem jautājumiem;
  • veic zinātniskus pētījumus ekonomikā un citās sociālo zinātņu nozarēs, kā arī starpdisciplinārās jomās;
  • sniedz informatīvu, metodisku un zinātnisku atbalstu pētniecībai sociālajās zinātnēs;
  • veic neatkarīgu, kvalificētu analīzi un novērtējumu valsts institūciju sagatavotajiem likumprojektiem ekonomikas jomā;
  • sniedz konsultācijas par sociāli ekonomiskās attīstības procesiem valstī, reģionos, organizācijās;
  • izstrādā rekomendācijas tautsaimniecības politikas veidošanai un īstenošanai;
  • informē valdību un sabiedrību par situāciju tautsaimniecībā un iespējamiem attīstības virzieniem;
  • sekmē izgudrojumu komercializāciju un sadarbību starp zinātniekiem un uzņēmējiem;
  • izstrādā un vada Eiropas Savienības un citus starptautiskus projektus;
  • organizē apaļā galda diskusijas, konferences, ekonomikas forumus un citas zinātniski izglītojošas aktivitātes.

 

 

Mājas lapu izstrāde Maksa.lv © 2018