RU | EN

Dr. chem Vladimirs Aksjonovs

Vadošais pētnieks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izglītība, zinātniskie grādi:

 • 1976 - aspirantūra Novosibirskas organiskās ķīmijas institūts. Ķīmijas zinātņu kandidāta diploms - ХМ № 017614

 • 1970 – 1976 Krasnojarskas Valsts universitāte, Bioloģijas un Ķīmijas fakultāte, kvalifikācija "Ķīmiķis". Diploms Nr. 266231

 

Darbs, amati:

 • 2018- šobrīd Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts, pētnieks

 • 2013 - šobrīd Sībirijas Patērētāju kooperācijas universitāte (Novosibirska), ražošanas tehnoloģiju un lauksaimniecības produkcijas pārstrādes katedras docents

 • 2009 - 2011 - Novosibirskas ķīmijas-tehnoloģiskais tehnikums, pasniedzējs (kurss: Naftas un gāzes ķīmija

 • 2002 – 2009 - Novosibirskas Agrāras universitāte, ķīmijas katedra, docents (organiskās un neorganiskās ķīmijas kurss)

 • 2001 - Krievijas lauksaimniecības zinātņu akadēmijas Sībirijas lauksaimniecības produkcijas pārstrādes zinātniski pētnieciskā institūta bioķīmisko tehnoloģiju laboratorijas vadītājs.

 • 1991 - 1992 kopīgie zinātniskie pētījumi Padujas universitātē (Paduja, Itālija) akadēmiķa D. Modena nodaļā (vadītājs - prof. Scorrano D.).

 

Valodu prasmes: Krievu, angļu

 

Zinātnisko pētījumu virzieni:

 • Organiskā ķīmija

 • Augu izcelsmes izejvielu pārstrādes tehnoloģijas

 • Vietējo cieti saturošu izejvielu biokonversija bioķīmiskās, elektrofiziskās un hidrodinamiskās iedarbības apstākļos

 

Zinātniskā darbība

 • Zinātniskā kvalifikācija - doktora grāds (PhD), doktora darba nosaukums „Vidusskolēna gatavība pašrealizācijai un tās attīstība mācību procesā”, darba vadītāja Dr.habil.paed., prof. Z.Čehlova, 2003, Latvijas Universitāte.

 • Zinātnisko pētījumu virzieni - Reģionāla ekonomika un uzņēmējdarbība, uzņēmējdarbības psiholoģija, Zināšanu ekonomika, Sociālā uzņēmējdarbība, Politiskā psiholoģija, Izglītības vadība, Pedagoģiskie aspekti darbā ar jauniešiem u.c.

 

Zinātniskās publikācijas (zinātniskie raksti, monogrāfijas, grāmatas, t.sk. mācību grāmatas,ziņojumi un referāti konferencēs)

V. Aksjonovs ir aptuveni 200 zinātnisko publikāciju autors. Viņam ir 12 patenti un autora apliecības, publicētas 3 monogrāfijas, tostarp monogrāfija Vācijā "Graudu cieti saturošu izejvielu dziļās pārstrādes biotehnoloģiskie pamati" (Lambert Publishers, 2013). Ir publicētas četras metodiskās rekomendācijas, tai skaitā "Ogļhidrātu barības piedevas, kas iegūtas no kviešu un rudzu graudiem, izmantošana laktācijas govju racionā", kuru 2006. gadā apstiprināja Novosibirska apgabala zinātniski-tehniskā padome.
Aksjonovs ir autors un metodes izgudrotājs, kā iegūt lopbarības ogļhidrātu piedevas no dažādiem cieti saturošiem graudu izejmateriāliem, ieskaitot labības maisījumus.

Mājas lapu izstrāde Maksa.lv © 2018