RU | EN

Dr. oec. Jānis Počs

Pētnieks

Izglītība, zinātniskie grādi:

 • 1968-1970 Latvijas Valsts universitātes Fizikas un matemātikas fakultāte, fizikas nodaļa

 • 1970 -1980 Latvijas Valsts universitātes Ekonomikas fakultātes rūpniecības ekonomikas specialitātes neklātienes nodaļa, ekonomists

 • 1986-1990 LZA Ekonomikas institūta aspirantūras neklātienes nodaļa

 

Darbs, amati:

 • 2004- šobrīd Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts, pētnieks, projektu vadītājs

 • 1970-2001 Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts, Laborants- programmētājs, ekonomists. vecākais zinātniskais līdzstrādnieks, direktora vietnieks zinātniskajā darbā

 • 1993-1995 Šveices valdības nodarbinātajā tirgus ekonomikas apmācības fondā „Transfer”, lektors

 • 1990-1993 Pašvaldību ekonomisko problēmu nodaļā, vecākais zinātniskais līdzstrādnieks

 

Valodu prasmes: latviešu, krievu, vācu, angļu

 

Zinātnisko pētījumu virzieni:

 • Pašvaldību ekonomiskās problēmas un reģionālā ekonomika

 • Valsts nodokļu politika un ietekme uz tautsaimniecības attīstību

 • valsts un pašvaldību uzņēmējdarbība privatizācijas periodā

 • zemes un nekustāmās mantas kadastrālā vērtēšana

 • Latvijas rūpniecība ES ekonomiskajā vidē

 • Starpnozaru integrācijas attīstība Latvijā

 • kultūras industrija un ekonomiskās vides ietekme uz to.

 

Zinātniskā darbība:

 • Ieguldījums iedzīvotāju ataudzē un tā ekonomiskā atdeve, 2010-2013. gads

 • Latvijas nodokļu politikas ietekme uz kultūras nozari un kultūras tirgu ES un dalībvalstu kontekstā, LR KM pasūtīts pētījums, 2008-2009. gads

 • “Dziesmu un deju svētki mainīgā ekonomikas vidē”, pasūtīts pētījums, 2008-2009.

 • Pētījums par cilvēka vērtības noteikšanas (aprēķināšanas) metodikām, 2007. gads

 • Komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanas analīze, pasūtītājs LR Ekonomikas ministrija, 2006. gads

 • Pasākumu komplekss Latvijas reģionu ekonomiskā polenciāla paaugstināšanai un izlīdzināšanai jaunajos ekonomiskajos un politiskajos apstākļos, tika piešķirts valsts grants, 2004. gads

 • Savstarpēji saistīto nozaru kompleksu veidošanas nosacījumi Latvijas reģionu ekonomiskā potenciāla paaugstināšanai un izlīdzināšanai, piešķirts valsts grants, 2001-2003. gads

 • Latvijas rūpniecība Eiropas ekonomiskajā vidē, piešķirts valsts grants, 1998-2000. gads

 • VARA ministrijas un tās pakļautībā izveidojamās Mājokļu aģentūras funkcijas un to savstarpējais sadalījums, CDzMPK pasūtījums, 2001. gads

 • Pilsētvides attīstību nodrošināšanas instrument izvērtējums un priekšlikumu sagatavošana pilsētvides attīstības politikas koncepcijai, pasūtītājs VARAM, 2000. gads

 • Valsts un Pašvaldību īpašuma privatizācijas rezultāti un izmaksas. Privatizāciju veicošo institūciju darbības efektivitāte, pasūtītājs LR Ekonomikas ministrija, 1998-1999. gads

 • Zemes reforma un privatizācija. Zemes privatizācijas ieguvumi un zaudējumi, , pasūtītājs LR Ekonomikas ministrija, 1997. gads

 • Uzņēmumu situācija pēc privatizācijas. Par privatizācijas ieguvumiem un zaudējumiem, , pasūtītājs LR Ekonomikas ministrija, 1997. gads

 • Privatizācijas sertifikātu izmantošanas prognoze. Valsts ieņēmumu privatizācijas procesu raksturojošie rādītāji, , pasūtītājs LR Ekonomikas ministrija, 1997. gads

 • Valts un Pašvaldību uzņēmumu attīstība un kustība privatizācijas period, , pasūtītājs LR Ekonomikas ministrija, 1996. gads

 • Valsts un Pašvaldību uzņēmumu attīstība un kustība privatizācijas period, 1996. gads

 

Mājas lapu izstrāde Maksa.lv © 2018