RU | EN

Institūts sadarbībā ar Polijas Zinātņu akadēmijas Lauku un Lauksaimniecības Attīstības institūtu 2014, gada 23. oktobrī organizēja semināru-diskusiju par mūsdienu jaunatnes problēmām Latvijā un Polijā: “Jaunatne post-padomju valstīs: Latvijas un Polijas salīdzinājums”. Seminārs notika programmas “Harmonija” projekta “Jaunatne un socializācijas procesi pārejas valstīs: jauns konteksts, jauni izaicinājumi, jaunas problēmas” ietvaros.

Semināru vadīja Dr. paed., asoc. prof. Ņina Linde.

Semināra spīkeri: Krystyna Szafraniec, Krzysztof Wasilewski, Pawel Szymborski (Polijas Zinātņu akadēmijas Lauku un Lauksaimniecības Attīstības institūts), Dina Bite un Lana Janmere (Latvijas Lauksaimniecības universitāte), u.c.

Vairāk par projektu: šeit


 

Kāda ir uzņēmējdarbības atbalsta esošā situācija, labā prakse un attīstības potenciāls reģionos? Vai uzņēmējdarbības atbalsts ir jākoncentrē valsts rokās vai vairāk funkciju deleģēt pašvaldībām, vai arī šis uzdevums jāuzņemas pašiem uzņēmējiem? Šie un citi aktuālie jautājumi tika apspriesti 19. februārī Jelgavā, kur Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu organizēja diskusiju „Uzņēmējdarbības atbalsts reģionos: esošā situācija, labākā prakse, sadarbības modeļi”. Diskusijā par uzņēmējdarbības atbalstu reģionos piedalījās Kurzemes un Zemgales lielie un mazie uzņēmēji, uzņēmējdarbības atbalsta speciālisti, pašvaldību pārstāvji, pētnieki, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un citu atbildīgo institūciju pārstāvji. Diskusijas laikā ir izskanējuši vairāki inovatīvi priekšlikumi par atbalsta programmas izveidi pilsētu uzņēmējiem, par vienota likuma izveidi par atbalstu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, par regulāru zināšanu audita veikšanu uzņēmējdarbības atbalsta institūciju speciālistu kompetences pārbaudei un citi. Diskusijas dalībnieki piedāvāja tieši plānošanas reģioniem kļūt par uzņēmējdarbības atbalsta centriem un lobijiem mazajiem uzņēmumiem. Ar visiem priekšlikumiem varēs iepazīties pēc pētījuma publicēšanas.

              


 

18. janvārī Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts sadarbībā ar Rokišķu rajona pašvaldības publisko bibliotēku rīkoja fokusgrupas diskusiju par uzņēmējdarbības atbalsta uzlabošanas iespējām Lietuvā, Rokišķos. Diskusijā piedalījās 23 dalībnieki - Lietuvas uzņēmēji un Lietuvas uzņēmējdarbības atbalsta institūciju speciālisti. Pasākumu ar savu klātbūtni un aktīvu līdzdalību pagodināja Rokišķu pašvaldības mērs Antanas Vagonis, kā arī preses pārstāvji. Pasākumu atklāja Rokišķu rajona pašvaldības publiskās bibliotēkas direktore Alicija Matiukienė. LZA Ekonomikas institūta direktore Ņina Linde prezentēja pētījuma par uzņēmējdarbības atbalstu Latvijā un Lietuvā sākotnējos rezultātus un Ziemeļlietuvas uzņēmēju aptaujas analīzes secinājumus. Diskusija veicināja nozīmīgu priekšlikumu ģenerēšanu uzņēmējdarbības atbalsta politikas veidotājiem un īstenotājiem abās valstīs.

                

    

 

Mājas lapu izstrāde Maksa.lv © 2018