RU | EN

Ar ES projektiem Institūts ir strādājis kopš 2000. gada, pētot ekonomiskās, rūpniecības, uzņēmējdarbības, integrācijas, ārvalstu attiecību un sociālās problēmas. Pašlaik Institūts strādā pie Horizon 2020 projektiem, tos izstrādājot sadarbībā ar ārzemju un Latvijas partneriem, kā arī Latvijas projektiem, kas finansēti ar ES fondu naudu, tai skaitā ar iepirkumiem, citiem nelieliem projektiem, kas balstīti uz socioloģisku, zinātnisku un inovatīvu virzienu.

Lai īstenotu projektu dalību Horizon 2020, Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju un citiem partneriem no Igaunijas, Baltkrievijas, Itālijas, Melnkalnes, Izraēlas un Ukrainas piedalījās projekta „YOUNG-3-2015” izveidē. Projekta norises periodā Institūts ir ieguvis jaunu pieredzi un jaunus kontaktus, kuri tiks iesaistīti tālākajos projektos.

Horizon 2020 ietvaros Institūts kā projekta koordinātors šogad iesniedza projektu „Integrating new food analysis techniques and methodology for improved assessment and management of food security and quality problems “ programmas „Marie Skłodowska-Curie Actions’’ „Research and Innovation Staff Exchange’’ ietvaros.

Balstoties uz iepriekšējo pieredzi, Institūts ir ieinteresēts nodrošināt ilgtermiņa pastāvīgas finansējuma piesaistes iespējas dažādos līmeņos plānotiem pētījumu virzieniem (ES finansējums, valsts pasūtījumi, sadarbībā ar uzņēmējiem). Lai paplašinātu savu darbības loku, Institūts piesaista jaunus projekta vadītājus un izpildītājus, kā arī ņem dalību starptautiskās konferencēs, semināros.

Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta realizētie ES projekti:

 

2014. gads

ES projekts „Jaunatne pārejas perioda valstīs – inovatīvais potenciāls, jauns konteksts, jauni izaicinājumi un jaunas problēmas”

Projekta galvenais mērķis bija analizēt jaunās paaudzes situāciju valstīs ar komunistiskā režīma pagātni.

Projekta konsorcijs apvienoja pētniecības grupas no astoņām dažādām valstīm. Sešas no tām pārstāv Eiropu (Polija, Ungārija, Bulgārija, Latvija, Krievija un Vācija) un divas valstis pārstāv Āziju (Vjetnama un Ķīna).

Pētījuma ietvaros tika sagatavots jaunatnes salīdzinājums Polijas - Latvijas perspektīvā, proti, tika analizēta jauniešu situācija sociālajā, demogrāfiskajā, ekonomiskajā un kultūras jomā Latvijā, kā vienā no postkomunistiskajām valstīm.

Pētījumā tika iekļauti 6 tematiskie moduļi:

  1. pārmaiņas procesu kultūrsociālie un ekonomiskie cēloņi postkomunisma valstīs;

  2. socializēšanās procesi un to rezultāti: dzīves ievirzes, vērtības, jauniešu dzīves stratēģijas;

  3. izglītība un tās loma sociālās struktūras pozicionēšanā un pārmaiņā;

  4. pieaugušā dzīves uzsākšana (darbs, ģimene un privātā dzīve, brīvais laiks);

  5. atrašanās sabiedrībā;

  6. jauniešu sociālā noslanošanās un draudi sociālajai kohēzijai - virzībā uz jautājumu par jauniešu lomu pārejas procesos un sociālajās pārmaiņās (t.sk. reģionos).

Pasūtītājs: Polijas zinātņu akadēmijas Lauku un lauksaimniecības attīstības institūts (Institute of Rural and Agricultural Development of the Polish Academy of Sciences)

Vairāk informācijas: skatīt projekta mājaslapu

Pasūtītāja atsauksme: skatīt atsauksmi

Īstenošanas periods: 2013. - 2014. gads

 

2013. gads

ERAF Projekts “Augļu un ogu kultūru audzēšanas risku mazinošu inovatīvu tehnoloģisko risinājumu izstrāde un adaptācija Latvijas apstākļos” (Projekta Nr. 2010/0317/2DP/ 2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/142)

Projekta mērķis bija augļu un ogu ražošanas risku samazināšana Latvijas augļkopības nozares konkurētspējas paaugstināšanai un vietējā tirgus stabilizēšanai, kvalitatīvas un prognozējamas produkcijas ieguvei izmantojot zinātniski pamatotus tehnoloģiskos risinājumus. Projekts tika izstrādāts, lai sekmētu zinātnes un lauksaimniecības apakšnozares augļkopības integrāciju un pētniecisko rezultātu ieviešanu atbilstoši valstī noteiktajiem prioritārajiem zinātnes virzieniem – „Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas” un „Inovatīvie materiāli un tehnoloģijas (informātika, informācijas un signālapstrādes tehnoloģijas, nanostrukturētie daudzfunkcionālie materiāli un nanotehnoloģijas”

 

 

2013. gads

ES projekts „BALTORGPOTATO – Baltijas bioloģiskie kartupeļi pasaules tirgum”

Latvijas-Igaunijas pārrobežu sadarbības projekts „Baltic Organic Potato for the Worlds Markets (BALTORGPOTATO)” EU 38846

BALTORGPOTATO projekta mērķis bija vērsts uz bioloģisko kartupeļu audzētāju, sēklaudzētāju, zinātnisko institūtu un pārstrādātāju sadarbību, veicinot bioloģisko kartupeļu pārstrādes produktu ražošanas un realizācijas apjomu pieaugumu pasaules tirgos.

Projekta ietvaros tika īstenoti

  • Bioloģisko kartupeļu cietes ārējo tirgu novērtējums” (2011.g.),
     
  • Bioloģisko kartupeļu audzēšanas stratēģija bioloģiskās cietes ieguvei” (2012.g.), kuru ietvaros tiks izveidots Baltijas bioloģiskās cietes kartupeļu audzēšanas klasteris BALTORGPOTATO (EU38846).

Pasūtītājs: SIA „Aloja-Starkelsen”

Īstenošanas periods: 2011. - 2013. gads

 

 

Mājas lapu izstrāde Maksa.lv © 2018